Tin tức dự án

Kiểm tra cập nhật thị trường bất động sản

Tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng tháng 4

Tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng – Tòa IP1, IP2, IP3 tháng 4.

Trong tổng thể dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng thì Tòa IP1 đang trong giai đoạn hoàn thiện sơn bả bên ngoài và hoàn thiện bên, tòa IP2 đang bắt đầu lắp kính và Tòa IP3 đang hoàn thiện kính và chuẩn bị sơn bên ngoài để kịp bàn giao cho khách hàng trong năm 2018. Đây là tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng – Tòa IP1, IP2, IP3 tháng 4.

Cập nhật mới nhất tiến độ 360 Giải Phóng

Cập nhật mới nhất tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng

Cập nhật Tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng

Tiến độ dự án 360 Giải Phóng – Tòa IP2 VÀ IP3 đang lắp kính

Tiến độ dự án 360 Giải Phóng – Tòa IP2 VÀ IP3

Tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng – Tòa IP2 VÀ IP3

Tiến độ dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng

Tiến độ dự án Imperial Plaza