Mặt bằng tòa IP1, IP2

Mặt bằng tòa IP1, IP2


Mặt bằng tòa IP1, IP2 – Dự án chung cư Imperial Plaza Giải phóng.