Mặt bằng tòa Cánh Hoa IP4

Mặt bằng tòa Cánh Hoa IP4


Mặt bằng tòa Cánh Hoa IP4 – Dự án chung cư Imperial Plaza Giải phóng.