Lịch mở bán tòa IP1, IP2

Lịch mở bán tòa IP1, IP2


Lịch mở bán chung cư Imperial Plaza 360 Giải Phóng – Tòa IP1 và IP2.